Aktualności

Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne w 2019 roku

Zarządzenie Nr 158/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku

08
Kwiecień