Aktualności

Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2020 roku

Do 10 maja można zgłaszać uwagi w konsultacjach Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

25
Kwiecień