Aktualności

Konsultacje priorytetowych zadań publicznych w 2021 roku

Do 8 maja można zgłaszać uwagi w konsultacjach społecznych Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

23
Kwiecień