Aktualności

Korpus Solidarności w Suwałkach

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności na terenie województwa podlaskiego będzie realizowało Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach. 
Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy, który ma zachęcać i ułatwiać systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami/instytucjami oraz angażowanie się obywateli w wolontariat. Program jest odpowiedzią na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu.
Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.
Korpus Solidarności to kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.
Do wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem kierowane są:
- szkolenia podstawowe i rozwijające,
- Webinaria oraz e-learning
- szkolenia dla liderów wolontariatu, wsparcie wolontariatu szkolnego
- akcje wolontariackie, udział w konkursach, poradnictwo
- program benefitowy dla członków Korpusu Solidarności, bony edukacyjne
- program małych grantów – można zdobyć środki na realizację swoich pomysłów
- obozy wolontariackie.
Propozycja kierowana do organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych):
- szkolenia podstawowe w zakresie zarządzania wolontariatem
- szkolenia rozwijające dla koordynatorów
- staże rozwojowe dla koordynatorów, poradnictwo, debaty
- program benefitowy.
Działania kierowane do koordynatorów wolontariatu, wspierające i rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania wolontariatem:
- szkolenia podstawowe, szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności
- system pośrednictwa SOW (System Obsługi Wolontariatu), dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji
- poradnictwo, lokalne spotkania branżowe wolontariatu, konkursy, fora ogólnopolskie
- certyfikacja.
Działania kierowane do otoczenia wolontariatu:
- lokalne koalicje wolontariatu, grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu
- projekty wolontariackie Korpusu Solidarności dla lokalnych społeczności
- kampania społeczna, materiały promocyjne
- portal wiedzy, serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu.

Za wdrożenie i finansowanie Programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 Partnerów z każdego województwa. W woj. podlaskim do końca 2020 r. realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, email: wolontariat@pryzmat.org.pl
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

19
Sierpień