Aktualności

Nabór do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Do 28 czerwca wydłużony zostaje nabór przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim weryfikacja projektów pod względem formalno-prawnym.
W 20-osobowym zespole znajdzie się pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych. W dniach 12 sierpnia - 6 września zespół zweryfikuje wnioski złożone przez mieszkańców do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Zespół oceni wnioski pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.
Zgłoszenia mailem z podaniem imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz numeru telefonu kontaktowego można wysyłać na maila Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: srdpp@um.suwalki.pl.

24
Czerwiec