Aktualności

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku

Zarządzenie nr 203/ 2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku

14
Czerwiec