Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Do 31 lipca 2019 r. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Ponadto wewtorek 30 lipca o godzinie 16 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego można będzie zgłaszać uwagi do wspomnianego projektu uchwały.

04
Lipiec