Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Miejskiego Programu Profilaktyki … na 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Profilaktyki … na 2019 r.

Program MKRPA na 2019 r.

14
Wrzesień