Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP dwóch projektów uchwał dot. sportu

Informacja o konsultacjach społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach:
- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki;
- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

09
Lipiec