Aktualności

Ogłoszenie o wyborach do Suwalskiej Rady Seniorów

Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych. Każdej organizacji lub podmiotowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karty należy składać w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji (podmiotu) i z dopiskiem "Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów" w kancelarii ogólnej UM, przy ul. A. Mickiewicza 1 (w pon. w godzinach 8.00-16.00, we wt., śr., czw., pt. w godz. 7.30 - 15.30) lub za pośrednictwem systemu ePUAP.

07
Grudzień