Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji w 2022 roku

Zarządzenie Nr 236/ 2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2022 roku

31
Maj