Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarządzenie nr 378/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r.

16
Październik