Aktualności

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania pn. "Złota Rączka dla seniora" w 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

15
Styczeń