Aktualności

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CWOP oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 26/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-14 - w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

14
Styczeń