Aktualności

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CWOP w 2019 roku

Do 19 grudnia można składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku - wparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

28
Listopad