Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.

Zarządzenie Nr 166/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Tacy sami, a ściana między nami .... - BAJKOWY sposób na integrację" - wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.

09
Kwiecień