Aktualności

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 20/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

15
Styczeń