Aktualności

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zarządzenie Nr 17/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

13
Styczeń