Aktualności

Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia publicznego I

Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021.

16
Listopad