Aktualności

Podziękowanie członkom komisji konkursowych

Członkom komisji konkursowych, opiniującym oferty realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach, ogłaszanych przez Miasto Suwałki w latach 2017-2018, dziękował w środę 16 stycznia w ratuszu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.
- Dziękuję za Państwa bezinteresowną społeczną pracę w komisjach konkursowych - mówił na spotkaniu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. - Wiem, że było to trudne zadanie i wymagające dużego poświęcenia. Przez dwa lata wnikliwie przeanalizowaliście bowiem setki ofert realizacji zadań publicznych w różnych sferach, które w tym czasie były składane do Urzędu Miejskiego. Państwa zaangażowanie bez wątpienia przyczyniło się do polepszenia jakości współpracy suwalskich organizacji pozarządowych z samorządem.
Prezydent podkreślał, że opinie wypracowane przez komisje były dla niego bezcennym głosem, który zawsze brał pod uwagę. 
W komisjach konkursowych w latach 2017-2018 pracowało 10 przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych. Na lata 2019-2020 zgłosiło się 13 osób.

17
Styczeń