Aktualności

Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

07
Styczeń