Aktualności

Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Zarządzenie Nr 8/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

07
Styczeń