Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Zarządzenie nr 388/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2020 r.

24
Październik