Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Zarządzenie Nr 2/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

07
Styczeń