Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Zarządzenie Nr 109/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

04
Marzec