Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Zarządzenie Nr 471/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok

27
Grudzień