Aktualności

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

Zarządzenie Nr 466/ 2019 Prezydenta Miasta Suwąłk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2020-2021

17
Grudzień