Aktualności

Trzeci otwarty konkurs ofert na wkłady własne

Do 22 sierpnia (potwierdzenia do 23 sierpnia) 2019 r. można składać oferty w trzecim  otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.

30
Lipiec