Aktualności

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 169/ 2020 Prezydenta MIasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

14
Kwiecień