Aktualności

Unieważnienie konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Zarządzenie Nr 61/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

23
Styczeń