Aktualności

W harcerskiej rodzinie

Wieczornicą pt. "Niecodzienna codzienność - o harcerskiej służbie w życiu Marii Krystyny Kapuścińskiej z domu Rylskich" w piątek 3 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury, rozpoczął się cykl wydarzeń popularyzujących historię i dokonania zasłużonej suwalczanki. Wydarzenia przygotował 1 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Burza" ZHP w Suwałkach, zabiegający o przyjęcie imienia Marii Krystyny Kapuścińskiej. Okazją jest setna rocznica urodzin harcmistrzyni, nazywanej druhną Krysią, która przypadała w ubiegłym roku. Maria Krystyna Kapuścińska wychowała wiele pokoleń suwalczan, przekazując im odwagę powstańców warszawskich oraz zaangażowanie w służbę Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. O tym, że zapisała się bardzo wdzięcznie w pamięci suwalczan świadczyły wypowiedzi starszych i młodszych podczas piątkowego wieczoru wspomnień. Zuchy i harcerze przygotowali też liczne scenki z jej życia i ulubione piosenki, żeby jeszcze bardziej przybliżyć jej postać. 
Kolejnym wydarzeniem poświęconym pamięci Marii Krystyny Kapuścińskiej jest wystawa w Archiwum Państwowym w Suwałkach, którą będzie można ogłądać do 1 lipca. 

Wydarzenia zostały dofinansowane przez Miasto Suwałki.

04
Czerwiec