Aktualności

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

Zarządzenie Nr 166/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

10
Kwiecień