Aktualności

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Zarządzenie Nr 167/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

10
Kwiecień