Aktualności

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne

Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku

04
Lipiec