Aktualności

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 162/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

09
Kwiecień