Aktualności

Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

Zarządzenie Nr 21/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

10
Styczeń