Aktualności

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

22
Czerwiec