Aktualności

Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022-2026

Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022-2026

07
Czerwiec