Aktualności

Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022 - 2026

Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2022 - 2026

07
Czerwiec