Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą ,,Złota Rączka dla seniora”

Zarządzenie Nr 90/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zadanie pod nazwą ,,Złota Rączka dla seniora”

13
Luty