Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 r.

Zarządzenie nr 122/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

14
Marzec