Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021

Zarządzenie Nr 09/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2020-2021

09
Styczeń