Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Zarządzenie nr 155/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

02
Kwiecień