Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia na 2020 rok

Zarządzenie Nr 62/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - na 2020 rok

23
Styczeń