Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 114/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

05
Marzec