Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku

Zarządzenie Nr 3/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

03
Styczeń