Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zarządzenie Nr 106/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

03
Marzec