Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Zarządzenie Nr 69/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

31
Styczeń