Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

Zarządzenie Nr 118/ 2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

05
Marzec