Aktualności

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego w 2019 r.

Zarządzenie Nr 175/ 2019 Prezydenta Maista Suwałk z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku

19
Kwiecień